Εκπαιδευτικοί

1 Τσιμόπουλος Σωτήριος (Δ/ντής)  
2 Αθανασίου Μαρία  
3 Βενιοπούλου Μαριάννα  
4 Γκίμας Δημήτριος  
5 Διαμαντοπούλου Μαρία  
6 Πασχαλίδου Ελευθερία  
7 Ευαγγελόπουλος Θωμάς (Ολοήμερο)  
8 Αμοιρίδης Πέτρος (Ολοήμερο) - ΠΕ11  
9 Σμήλιου Αναστασία (Ολοήμερο) - ΠΕ06  
10 Μπακιρτζή Ιφιγένεια (Ολοήμερο) - ΠΕ19