Επικοινωνία γονέων μαθητών. Θετική διαπαιδαγώγηση

Η ομιλία με θέμα: «Επικοινωνία Γονέων μαθητών. Θετική διαπαιδαγώγηση», έγινε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 17:30 στο Διδακτήριο του Βρυσακίου.

Ομιλήτρια ήταν η Ειδική Παιδαγωγός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Επιστημονική Διευθύντρια του Dyslexia Centers Pavlidis Method Αλεξάνδρειας κ. Ζήντρου Μαρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *