Προϊστάμενος : Σπυριδωνίδης Αντώνιος

Α-Β τάξη: Τζημοράγκας Νικόλαος- Σπυριδωνίδης Αντώνιος

Γ-Δ τάξη: Κυριαζόπουλος Γρηγόριος

Ε-ΣΤ τάξη: Αθανασίου Μαρία

ΤΠΕ: Μπουτσικούδη Ελένη

Αγγλικά: Νάκη Άννα

Γυμναστική: Αργυροπούλου Ξακουστή